Vir kinders 0-6 jaar

Skoolure: 06h30 tot 17h30

  • Christelike onderbou

  • Ruim fasiliteite

  • Aangename speel en werksomgewing

  • Volledige kurrikulum

  • Slegs gesluit tydens die Kerstyd (12 dae)

  • Eksklusiewe hulpmiddels

  • Gekwalifiseerde kleuterskooljuffrouens

  • Toegangsbeheer

Hoekom Kleutergenot?

Ons visie is om gelukkig, gebalanseerde kleuters te help om 'n leerbare gees te hê en optimaal te ontwikkel.

Multi-Dimensionele ontwikkelingsareas

Ons streef daarna om die leerders by Kleutergenot te help om hul volle potensiaal te bereik.

 

Ons doen dit deur na die volle kind en sy/haar behoeftes te kyk en al die

ontwikkelingsareas aan te spreek.

Geestelik

Intellektueel

Fisies

Selfbeeld

Struktuur

Sosiaal

Kreatiwiteit

Wat maak ons anders?

Ons voltydse sportjuffrou, wat met elke kind oefen.

Sport
Musiek

Die voltydse musiekjuffrou bied weeklikse musiek aan vir al die kinders.

Ons het voltydse aflos /instaan personeel wat instaan indien die juffrou afwesig is.

Addisionele Personeel

Ons maak gebruik van oefengidse en nuusbriewe om kommunikasie tussen onderwysers en ouers te bewerkstellig.

Hulpbronne

Die flinkdink juffrou speel met elke kleuter om vordering aan te moedig.

Flinkdink

'n Uitmuntende

Graad R program word aangebied.

Graad R

Addisionele Aktiwiteite

Rugby
Kuns
Pottebakkery
Netbal
Perdry
Karate
Akrobate
Skaak
Moderne Danse
Krieket
Wiskunde
Ballet
Tyd
Aktiwiteit

Dagprogram

Kom Besoek Ons

825 Petrus Straat,

Rietvalleirand,

Pretoria

  • Facebook Social Icon

 

(012) 345 2990 / (012) 345 6063

kontak@kleutergenot.co.za

www.facebook.com/KGN.Kleuter

Hoek van Jochemstraat en Petrusstraat, Rietvalleirand

© Kleutergenot Kleuterskool