top of page

Fooie

Ons glo dat dit noodsaaklik is om die beste moontlike opvoeding vir die kinders in ons skool te gee. Vir daardie rede het ons toegewyde, gekwalifiseerde kleuterskoolonderwyseresse.

 

Verder is daar ook voltydse sport-, musiek-, flinkdink- en aflospersoneel. Alhoewel die ekstra personeel en hulpbronne ons kostes opstoot, glo ons dat dit noodsaaklik is vir gebalanseerde opvoeding

         Voordele ingesluit by die fooi

 • Gespesialiseerde Sportontwikkeling (Almal)

 • Musiekwaardering (Almal)

 • Taalontwikkeling (Almal)

 • Deurlopende assessering (Almal)

 • Flink dink: Wetenskap en Wiskunde (Kleuters)

 • Babamassering (Babas)

 • Afrikaans, Engels, Blokfluit, Rekenaars (Graad R)

 • Skoolgereedheidstoets (Graad R)

 • Addisionele aflospersoneel

 • In- en Uitstappies

 • Apparaat

 • Verbruikbares

Fooie 2024.jpg

• Maandelikse fooi sluit alles in, geen skryfbehoeftes, addisionele apparaat ens. word verlang nie

 

• Registrasiefooi van R 1 500 is eenmalig met inskrywing betaalbaar (nie terugbetaalbaar)

 

• Donasies (finansieel of in die vorm van bruikbare goed) kan aan Kinder- en Gesinsorg geskenk word

 

• Afslag word toegestaan aan ouers wat die volle jaarlikse fooi voor of op 1 Januarie betaal

bottom of page