Fooie

Ons glo dat dit noodsaaklik is om die beste moontlike opvoeding vir die kinders in ons skool te gee. Vir daardie rede het ons toegewyde, gekwalifiseerde kleuterskoolonderwyseresse.

 

Verder is daar ook voltydse sport-, musiek-, flinkdink- en aflospersoneel. Alhoewel die ekstra personeel en hulpbronne ons kostes opstoot, glo ons dat dit noodsaaklik is vir gebalanseerde opvoeding

2020/2021

• Maandelikse fooi sluit alles in, geen skryfbehoeftes, addisionele apparaat ens. word verlang nie

 

• Registrasiefooi van R 2 500 is eenmalig met inskrywing betaalbaar (nie terugbetaalbaar)

 

• Donasies (finansieel of in die vorm van bruikbare goed) kan aan Kinder- en Gesinsorg geskenk word

 

• Afslag word toegestaan aan ouers wat die volle jaarlikse fooi voor of op 1 Januarie betaal

  • Facebook Social Icon

 

(012) 345 2990 / (012) 345 6063

kontak@kleutergenot.co.za

www.facebook.com/KGN.Kleuter

Hoek van Jochemstraat en Petrusstraat, Rietvalleirand

© Kleutergenot Kleuterskool